Verkstaden - Farging av tre

Nokre treprodukt får vera som dei er. Det er ikkje alle som egnar seg til farging, andre er finast utan farge. Men å leggje på farge kan gje eit heilt nytt og annleis produkt. Den fine strukturen i enkelte treslag, eller deler av treet, gjev nytt liv til treet når det vert farga. Den store forskjellen kan du sjå på bildene under.

Farging og dekorering med fargar kan skje på ulike måtar og med forskjellig type farge. Farge kan påførast med kost, pensel, svamp eller sprøytepistol med trykkluft. Det er gjenstanden som skal dekorerast som bestemmer kva måte ein skal nytta. Den type farge som oftast blir nytta er vannbeis, oljebeis eller spritbeis. Desse kan også kombinerast på forskjellig vis og etter heilt spesielle retningsliner.

farging av tre

Ei krukke med fin struktur i treet er ferdig dreia og pussa. Tresorten som er nytta er alm.


farging av tre

Her er den same krukka ferdig farga. Det gjenstår å leggja på olje for å forsegla fargen. Eksempel på ei lignande krukke ferdig olja finn du her.

Dreiebuo

Epler og pærer klar til farging.

Knut Riise - tredreiar Farging

dreiebuo

Tørking

Dreiebuo

Ferdig produkt.